You are here

Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng

Här kan du se om boken finns på ditt bibliotek.

 
 
Titel
Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
Typ
diktsamlingar
Originalspråk
Beskrivning
Dikter av:

Matilda Södergran
Emma Strömberg
Sebastian Johans
Fredrik Bäck
Sofia Aminoff
Charlotta Hedman
Eva Spikbacka
Ronja Boije
Marcus Prest
Maria Kallio
Lisa Sjöholm

Mary Kuusisto
Rebecca Crichton-Nylund
Kitty Wright
Christine Bonn
Monica Gustafsson
Pia-Maria Lehtola
Christel Sundqvist
Stefan Nylander
Dikter ur Arvid Mörne-tävlingen och Solveig von Schoultz-tävlingen 2006.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Nuts Nuts
 • Genre
  dikter
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Det kostar med gran
 • Genre
  vändböcker
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Nuts Nuts
 • Originalspråk
  svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Det kostar med gran
 • Typ
  diktsamlingar
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Barn i baksäte
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  antologier
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Barn i baksäte
 • Det kostar med gran(diktsamlingar)
 • Originalspråk
  svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Nuts Nuts
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Under rockstjärnornas himmel ; Ni skulle veta hur blåslampor värmer
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Genre
  antologier
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Barn i baksäte
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Barn i baksäte
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Under rockstjärnornas himmel ; Ni skulle veta hur blåslampor värmer
 • Genre
  dikter
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Nuts Nuts
 • Genre
  lyrik
 • Typ
  diktsamlingar
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Barn i baksäte(diktsamlingar)
 • Typ
  diktsamlingar
 • Originalspråk
  svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Under rockstjärnornas himmel ; Ni skulle veta hur blåslampor värmer
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Nuts Nuts
 • Genre
  lyrik
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Nuts Nuts
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Det kostar med gran
 • Genre
  antologier
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Det kostar med gran
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Under rockstjärnornas himmel ; Ni skulle veta hur blåslampor värmer
 • Genre
  dikter
 • Nuts Nuts(diktsamlingar)
 • Genre
  antologier
 • Typ
  diktsamlingar
 • Originalspråk
  svenska
 • Genre
  dikter
 • Genre
  lyrik
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Det kostar med gran
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Under rockstjärnornas himmel ; Ni skulle veta hur blåslampor värmer
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Under rockstjärnornas himmel ; Ni skulle veta hur blåslampor värmer
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Barn i baksäte
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Barn i baksäte
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Det kostar med gran
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Röster, vägar(diktsamlingar)
 • Typ
  diktsamlingar
 • Originalspråk
  svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Ordsnickarglädje
 • Genre
  dikter
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Ordsnickarglädje 74
 • Genre
  antologier
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Ordsnickarglädje(diktsamlingar)
 • Genre
  dikter
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Ordsnickarglädje 74
 • Genre
  antologier
 • Originalspråk
  svenska
 • Typ
  diktsamlingar
 • Genre
  lyrik
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Röster, vägar
 • Genre
  dikter
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter i fosterländska ämnen
 • Typ
  diktsamlingar
 • Bibliotekarien rekommenderar
  På Pindi klint
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Genre
  lyrik
 • Bibliotekarien rekommenderar
  När flaggorna flög
 • Originalspråk
  svenska
 • När flaggorna flög(diktsamlingar)
 • Originalspråk
  svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter i fosterländska ämnen
 • Typ
  diktsamlingar
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter vid särskilda tillfällen
 • Genre
  dikter
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  På Pindi klint
 • Genre
  lyrik
 • På Pindi klint(diktsamlingar)
 • Bibliotekarien rekommenderar
  När flaggorna flög
 • Typ
  diktsamlingar
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter i fosterländska ämnen
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  dikter
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Originalspråk
  svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter vid särskilda tillfällen
 • Ordsnickarglädje 74(diktsamlingar)
 • Genre
  antologier
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Ordsnickarglädje
 • Typ
  diktsamlingar
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Genre
  dikter
 • Genre
  lyrik
 • Originalspråk
  svenska
 •