You are here

Dikter vid särskilda tillfällen

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.
Här kan du se om boken finns på ditt bibliotek.

 
 
Titel
Dikter vid särskilda tillfällen
Upphovsman
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Typ
diktsamlingar
Konkreta platser för händelserna
Originalspråk
Beskrivning
Det är inte särskilt vanligt att poeter skriver dikter på beställning. Till undantaget hör Lars Huldén, som under 1960- och 1970-talen har svarat för festdikter vid åtskilliga jubileer. Några av dem har sammanförts i denna bok, som också innehåller ett par kabarénummer, en liten regelbok för diktskrivaren m.m.
Lars Huldéns tillfällighetsdikter får ofta en överraskande form. Vad innehållet beträffar skulle den gamla benämningen l ä r o d i k t e r kunna passa in på en del av dem. Stanna, tänk efter! Vem är du, var står du, i vilken tid? I förhållande till andras tillvaro och tider? I sådana frågor kunde det pedagogiska syftet med dikterna uttryckas. De ger i varje fall kulturhistoriskt intressanta glimtar från vår tids finländska festliv.

(baksidestext)
Innehåll:

Maria Karlsdotter Stubbs psalmbok
Österbottnisk visbok
Kväde om ljuset
Huru de taga avsked av professorer berättat på Ibn Fadlans sätt
Afton med ekon
Kort inledning till poetiken
Tankar om parodier m.m.
Österbottniska liknelser
Bellman
Tre sonetter till Bertel Gripenberg
Vårt land, vårt folk
Om likhet inför lagen
En blind mans berättelse i Nykarleby
Jordmässa
Landet som var en morgon
En by vid havet
Inskrifter vid en skolväg
Fyra stämmor från Nykarleby
Striden om Nykarleby
Anteckningar vid samtal med personer som bortflyttat från Österbotten eller andra hembygder
Om skogsvarelser
Skogens ordspråksbok
Spelmanssägner från Nykarlebytrakten
Spelmännen
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.
utgivningar
Första publikation
ja
Utgivningstid
Sidantal
92
Språk
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
När flaggorna flög(diktsamlingar)
 • Genre
  lyrik
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter vid särskilda tillfällen
 • Typ
  diktsamlingar
 • Upphovsman
  Huldén, Lars
 • Bibliotekarien rekommenderar
  På Pindi klint
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  dikter
 • Genre
  tillfällighetsdikter
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter i fosterländska ämnen
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter vid särskilda tillfällen
 • Bibliotekarien rekommenderar
  På Pindi klint
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter i fosterländska ämnen
 • På Pindi klint(diktsamlingar)
 • Upphovsman
  Huldén, Lars
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter vid särskilda tillfällen
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  tillfällighetsdikter
 • Bibliotekarien rekommenderar
  När flaggorna flög
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter i fosterländska ämnen
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter i fosterländska ämnen
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  När flaggorna flög
 • Genre
  dikter
 • Typ
  diktsamlingar
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter vid särskilda tillfällen
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter vid särskilda tillfällen
 • Genre
  lyrik
 • Typ
  diktsamlingar
 • Bibliotekarien rekommenderar
  På Pindi klint
 • Bibliotekarien rekommenderar
  När flaggorna flög
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Dikter vid särskilda tillfällen
 • Bibliotekarien rekommenderar
  När flaggorna flög
 • Bibliotekarien rekommenderar
  På Pindi klint
 • Genre
  tillfällighetsdikter
 • Upphovsman
  Huldén, Lars
 • To å ja, vi boåda(diktsamlingar)
 • Konkreta platser för händelserna
  Pohjanmaa
 • Originalspråk
  Svenska
 • Upphovsman
  Huldén, Lars
 • Genre
  dikter
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Typ
  diktsamlingar
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Heim / Hem
 • Genre
  lyrik
 • Nuts Nuts(diktsamlingar)
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Barn i baksäte
 • Genre
  dikter
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Det kostar med gran
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Under rockstjärnornas himmel ; Ni skulle veta hur blåslampor värmer
 • Typ
  diktsamlingar
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Barn i baksäte
 • Genre
  dikter
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Det kostar med gran
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Under rockstjärnornas himmel ; Ni skulle veta hur blåslampor värmer
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Genre
  lyrik
 • Typ
  diktsamlingar
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Nuts Nuts
 • Det kostar med gran(diktsamlingar)
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Typ
  diktsamlingar
 • Genre
  dikter
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Nuts Nuts
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Under rockstjärnornas himmel ; Ni skulle veta hur blåslampor värmer
 • Genre
  lyrik
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Barn i baksäte
 • Originalspråk
  Svenska
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Det kostar med gran
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Genre
  dikter
 • Typ
  diktsamlingar
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Nuts Nuts
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Barn i baksäte
 • Barn i baksäte(diktsamlingar)
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Under rockstjärnornas himmel ; Ni skulle veta hur blåslampor värmer
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi trängs i visioner ; Det är liljor i min säng
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Det kostar med gran
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Nuts Nuts
 • Typ
  diktsamlingar
 • Genre
  dikter
 • Genre
  lyrik
 • Heim / Hem(diktsamlingar)
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  dikter
 • Upphovsman
  Huldén, Lars
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  To å ja, vi boåda
 • Typ
  diktsamlingar
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Två göukar
 •