Snäckans bröder

Tipset
14.2.2017

François Villon kallas Frankrikes första moderna skald. Han levde på 1400-talet och var inte bara poet utan också en landstryckare och inbrottstjuv, flickjägare och falskspelare. Han satt många gånger i fängelse och var medlem i tjuvbandet les coquillards, "snäckmännen". I sin frodiga historiska roman Snäckans bröder (1946) berättar Lorenz von Numers om den gåtfulla poetens vingliga levnadsväg och det blodiga franska 1400-talet.

Snäckans bröder
Kaikki täyt